A Lenti Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztése

EFOP-1.10.2-17-00010

NORMÁL VERZIÓ

Projekt információk

Kedvezményezett neve: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Projekt címe: A Lenti Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 32.880.298 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 04. 30
Projekt azonosító száma: EFOP 1.10.2-17-2017-00010

Projekt rövid összefoglalása

EFOP 1.10.2.-17-2017-00010 KÓDSZÁMÚ„A LENTI DR. HETÉS FERENC SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSE”

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 32,88 Millió Ft Európai Uniós vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP-1.10.2.-17-2017-00010 azonosítószámú pályázaton. A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet átfogó, stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése, és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járóbeteg szakellátás elérhetőségének biztosítása a Lenti járás területén.

A rendelkezésre álló 32,88 Millió Ft támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:

Jelen fejlesztés alapvető célja a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben olyan szakdolgozói létszámfejlesztés-bővítés megvalósítása, amelyek által csökkenthetőek Lenti járásban az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma, javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.

A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet konkrét célja olyan középtávú, foglalkoztatást támogató program elindítása az intézményben, ami átmeneti bértámogatást biztosít a szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében.

A projekt támogatja a Rendelőintézet hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulást.

A pályázat 4 fő szakdolgozói létszámbővítést és 1 fő szakdolgozó más munkakörben történő alkalmazását biztosítja.

A pályázat céljainak megfelelően, a fenti létszám fejlesztés segítségével a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet szakdolgozói létszáma és szakmai összetétele hosszútávon is biztosítja Lenti város és Lenti járás lakosságának szakorvosi valamint szakdolgozói ellátását.

Az elnyert támogatás segítségével az egészségügyi ellátás területén Lenti járás lakosságának egyenlő esélyt biztosít, és a szakellátást egységesen magas szakmai színvonalon végezi megelőző és gyógyító tevékenységét, ezáltal közvetetten hozzájárulva az életesélyek és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez.