Védőnők
 

Lenti védőnői:
       Bazsika Katalin
       Lapatné Szalai Marianna
       Óbíró Anita
       Joósné Cseh Annamária

Telefon: (92) 351 010 / 2121 mellék

 E-mail: lentivedonok@gmail.com

 

A védőnői ellátás az alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás. Két részből áll: területi védőnői és iskolai védőnői ellátásból.

A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) rendelkező személyek gondozásán túl a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik.

Tevékenységét egy földrajzilag meghatározott területen végi a mindenkor érvényes védőnői utcajegyzék alapján. A területi védőnő nem választható. Munkáját a védőnői tanácsadóban, családok otthonában és az óvodában végzi.

A területi védőnők feladatai:

  • nővédelem
  • várandós anyák gondozása
  • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás, az egészségi állapottal, az életmóddal, a szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban.
  • 0-6 éves korú gyermekek gondozása, rendszeres szűrővizsgálata
  • óvodában tisztasági és érzékszervi szűrővizsgálatok végzése, egészségnevelés
  • az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott, tanköteles korú gyermek gondozása

Az iskolavédőnő munkáját az általános és középiskolákban végzi.
Feladata: a 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola egészségügyi ellátás (szűrővizsgálat, egészségnevelés).

  Tanácsadás:
   

védőnői várandós tanácsadás: minden hétfő 8.00-10.00

várandós szaktanácsadás: a hónap 1. és 3. hétfője 8.00-10.00

védőnői csecsemő és kisgyermek tanácsadás: péntek 8.00-10.00

csecsemő és kisgyermek szaktanácsadás: kedd 9.00-11.00, szerda 12.00-14.00

 

 

   
Pályázatok